Comments on: Flights from Montgomery (MGM) to New York Kennedy (JFK) $234*, Nov 01 – Nov 07 https://www.airfaredig.com/2013/07/30/flights-from-montgomery-mgm-to-new-york-kennedy-jfk-234-nov-01-nov-07/ Digging up hard-to-find airfare deals for the savvy traveler. hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.4.11